بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله گروه بینش مطهر به اطلاع اندیشه جویان گرامی می رساند، مراسم رونمایی از سایت رسمی این موسسه فرهنگی به آدرسww.bineshemotahhar.ir روز یکشنبه اول اردیبهشت در حضور جمعی از اساتید طرح سیرمطالعاتی کتاب های استاد مطهری و فعالان مجموعه، برگزار خواهد گردید. امید است افتتاح این مجموعه مجازی آغازی باشد بر هرچه منسجم تر شدن مناسبات مراکز مجری  طرح و اندیشه جویان محترم در سرتاسر ایران.


منبع خبر

http://salehhashemi.persianblog.ir/